Wat is het AOF?    

Het AchterstandsOndersteuningsFonds (AOF) ondersteunt huisartsen in achterstands- wijken in Amsterdam.

In achterstandswijken is sprake van een grote(re) concentratie van ongezondheid, sociale maatschappelijke problematiek, taal-/cultuurbarrières en personen met beperkte gezond- heidsvaardigheden. Deze kwetsbare patiëntengroepen vergen extra zorg en aandacht. Huisartsenpraktijken in deze wijken hebben hierdoor te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast.

Het AOF ondersteunt deze praktijken met individuele tegemoetkoming en praktijkoverstij- gende projecten. Met de projecten van het AOF werken we aan betere zorg voor patiën- ten in achterstandswijken. Onze projecten richten zich op: sociale maatschappelijke problematiek, taal-/cultuurbarrières en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Voor informatie over individuele tegemoetkomingen kunt u inloggen.

 

Doelen

Het AOF stelt zich ten doel:

  • vermindering van de werklast van de huisarts;
  • een verhoging van de kwaliteit van de zorg;
  • een verhoging van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden.

 

Dit wil het AOF bereiken door:

  • individuele voorzieningen voor praktijken die de werklast hanteerbaar houden;
  • het aanjagen en bevorderen van projecten gericht op problematiek van patiënten in achterstandsgebieden die niet via reguliere wijze gefinancierd kunnen worden.

 

Financiering

Sinds 1 juli 1996 ontvangt elke huisarts uit een achterstandsgebied per patiënt een toeslag op het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Het fonds ontvangt hetzelfde bedrag per Amsterdamse patiënt via Zorgverzekeraars Nederland. Dit laatste vormt het budget waaruit het AOF zijn individuele voorzieningen en projecten financiert.

 

Achterstandswijken

Elke vier jaar worden de achterstandsgebieden door LHV en ZN vastgesteld op basis van een herijkingsonderzoek door het Nivel. De laatste herijking is in 2013 ingegaan.

De postcodegebieden van achterstandswijken worden landelijk vastgesteld op basis van bevolkingsdichtheid, het opleidingsniveau, percentage laag inkomen, percentage allochtonen en percentage niet-werkenden (exclusief studenten).

Huisartsen met meer dan 250 patiënten uit de door het NIVEL vastgestelde achterstandswijken, kunnen deelnemer van het AOF worden. Als deelnemer kun je gebruik maken van de individuele voorzieningen en projecten van het AOF.

 

Downloads

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam