aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Eind oktober bezocht een groep huisartsen uit achterstandswijken Londen, samen met de gemeente Amsterdam, Ouder- Kind teams, zorg- en welzijnsinstellingen, basis-GGZ, apotheek, zorgverzekeraar en de GGD. Het doel was: leren van de aanpak in de Londense achterstandswijk om zorg en welzijn in Amsterdam nog verder succesvol met elkaar te verbinden. 

Het Wijk Infopunt is een ‘voorportaal’ in de hal van gezondheidscentrum Waterlandplein waar burgers terecht kunnen met allerlei vragen. We wilden een plek waar bewoners hulp aan elkaar kunnen vragen en aanbieden, zowel digitaal als fysiek. Dus waar we formele en informele zorg echt met elkaar verbinden.

Dit sociaal-maatschappelijke- en welzijnsaanbod heb je als huisartsen- praktijk nodig: "Een huisarts doet meer dan alleen ingaan op gezondheidsvragen; op het spreekuur passeren problemen die met de leefomgeving te maken hebben en waar je een antwoord op wilt geven."

Equator Foundation is een GGZ-instelling voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel. Onze activiteiten zijn gericht op psychiatrische behandeling en psychosociale zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Daarnaast heeft Equator activiteiten buiten Nederland die gericht zijn op oorlogsgetroffen populaties. 

“Een verborgen vrouw hoeft niet een boerka te dragen of traditioneel te zijn. Het kan ook een moderne vrouw zijn. De verborgen vrouw die bij ons patiënt was, was in Nederland geboren; ze had hier gestudeerd en beheerst de taal goed.”

Hoe kun je professioneel ruzie maken? Wat heeft een hoog no-show percentage met een licht verstandelijke beperking te maken? Hoe ga je in gesprek met een patiënt met chronische pijn? En waarom hebben we het in een praktijk in achterstandswijken eigenlijk altijd zo druk? Een greep uit de vragen die op de AOF bijeenkomst op 28 mei voorbij kwamen in de verschillende workshops en lezingen. Maar liefst 70 deelnemers lieten zich deze avond inspireren, motiveren en kregen vooral handvatten voor de problematiek die zij in de huisartsenpraktijk in achterstandswijken tegen komen. Hieronder volgt een kort overzicht van de geleerde lessen.

Rob Smeenk was veertig jaar huisarts in Amsterdam en ruim zeven jaar adviseur van de Raad van Bestuur van de SAG. Sinds 1 januari 2015 is hij gepensioneerd. Lange tijd is hij actief geweest voor het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF). Vanaf 1998 was hij lid van de klankbord- groep en de laatste anderhalf jaar voorzitter van het AOF-bestuur. 

De ROHA heeft met financiering van het AOF een 'no show' brief voor diabetespatiënten herschreven in toegankelijk en eenvoudig Nederlands. Deze brief is ook vertaald naar het Engels, Turks en Arabisch. U kunt deze brieven gebruiken voor uw eigen patiënten.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam