aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

“Waarom heb ik dit niet eerder geweten?” zei een van de huisartsen achteraf, “er is echt een wereld voor me open gegaan”.
In de Pijp (Zuid), De Banne (Noord) en Osdorp (Nieuw West) stapten de afgelopen weken ruim 45 huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes op de fiets om het sociaal maatschappelijke aanbod in hun buurt (beter) te leren kennen. 

In Nederland verblijven naar schatting rond de 100.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden). Deze mensen ervaren vaak drempels bij de toegang tot de gezondheidszorg. Johannes Wier Stichting ontwikkelde een e-learning cursus voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met ongedocumenteerde patiënten.

Hoe kun je anders denken over je werk als huisarts of praktijkondersteuner? Hoe ga je in gesprek met een patiënt met chronische pijn? Met welke rituelen en gebruiken bij het levenseinde moet je rekening houden als huisarts in een wijk met zoveel verschillende culturele achtergronden? En hoe kijken migrantenvrouwen aan tegen gezondheid en hun lichaam?

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw.  

Het AOF bestuur heeft onlangs besloten een groot deel van de projecten die het AOF fonds aanbiedt, ook voor huisartsenpraktijken in niet-achterstandswijken beschikbaar te stellen.

Waar kunt u toch gebruik van maken als uw praktijk geen lid is van het AOF?

Alie Kramer werkt al 14 jaar in de praktijk van Allison Bruce in Amsterdam Noord, aanvankelijk als doktersassistent en sinds zes jaar als praktijkondersteuner. Ze werd geïnterviewd over haar ervaringen met intervisie voor POH’s.

Onder begeleiding van oud-projectleider Marianne Groen en Eko Lamptey ging een groep huisartsen en praktijkondersteuners uit Amsterdam afgelopen februari naar Ghana met mede-financiële ondersteuning van het AOF. Het doel van de reis was: beter inzicht in de cultuur en belevingswereld van de Ghanees. Maar ook meer inzicht in het systeem van de gezondheidszorg in Ghana. 

“Patiënten die in een sociaal isolement leven kunnen via Welzijn op Recept worden begeleid naar een actiever en rijker sociaal leven”, aldus Hennie den Hartog, sociaal cultureel werker bij Combiwel. Na een succesvolle start in Amsterdam West is het van origine concept uit Nieuwegein ook uitgerold in Amsterdam Noord. 

Corinne Colette is huisarts in Utrecht en bestuurslid van het achterstandsfonds daar. In een interview vertelt zij over de gevolgen van armoede op de gezondheid en hoe zij daar in haar huisartsenpraktijk mee omgaat volgens het vier domeinenmodel. Het AOF organiseerde afgelopen najaar een workshop over dit thema. Binnenkort gaan de eerste praktijken in Amsterdam aan de slag met dit model! 

Voor patiënten die thuis zorg of ondersteuning nodig hebben kan er veel zijn veranderd sinds de invoering van de nieuwe Wmo. In Amsterdam is veel aanbod in de wijk georganiseerd, van zorg tot welzijn en vrijwilligerswerk. Maar het is soms lastig om te vinden waar u patiënten naar toe kunt verwijzen. 

“De last en emotionele druk van informele tolken wordt vaak onderschat, ook moet je als huisarts altijd onthouden dat een echtgenoot of kind niet volledig neutraal zijn”, aldus Rena Zendedel. Rena doet promotieonderzoek naar het communicatieproces tussen huisartsen, informele tolken en Turkse patiënten aan de Universiteit van Amsterdam. Het AOF nam een interview met haar af.

Veel huisartsen kennen het fenomeen: een patiënt heeft baat bij fysiotherapie, maar wil niet verwezen worden omdat hij het niet kan of wil betalen. Patiënten met een laag inkomen kiezen vaak voor een hoog eigen risico in combinatie met alleen een basiszorgverzekering. Bij patiënten zonder aanvullende verzekering is het hierdoor moeilijk om bijvoorbeeld fysiotherapie vergoed te krijgen.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam