aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

De stuurgroep van de Achterstandsfondsen zoekt een huisarts die zich de komende jaren wil inzetten voor de toekomst van de zorg in achterstands- wijken en de aandacht voor achterstandsproblematiek op de politieke en bestuurlijke agenda’s plaatst en voortbouwt.

SIGRA biedt u graag de Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen aan. Hiermee kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video’s, basiskennis opdoen over wat ‘Niet zichtbare beperkingen’ zijn en leren hoe je hiermee in je communicatie rekening kunt houden. Denk hierbij aan beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme. 

Maar liefst 90 huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes bezochten dinsdag 16 mei het toneelstuk 'Niet meer zonder jou', van ZINA. In 1,5 uur werd iedereen meegenomen in openlijke gevoerde strijd tussen een islamitische moeder en verwesterde dochter. Na afloop volgde een debat, onder leiding van Marith Volp over de gevolgen van deze problematiek in de huisartsenpraktijk.

Via Thuisafgehaald worden mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten gekoppeld aan thuiskoks uit de buurt. Zo eten zij weer een lekkere, gezonde maaltijd, tegen kostprijs, die vaak ook nog wordt gebracht door een buurtgenoot. Behalve vers eten is er direct een moment van sociaal contact.

Casuïstiek en bruikbare adviezen voor huisartsen met patiënten in een achterstandssituatie 
Er is onder huisartsen behoefte aan praktische tips en informatie rondom thema’s als laaggeletterdheid en cultuursensitieve zorg. Uit een promotie- onderzoek naar integrale samenwerking in twee achterstandswijken kwam naar voren dat eerstelijnszorgverleners ervaren dat zij niet altijd de zorg kunnen leveren die zij willen leveren en dat dit frustratie met zich meebrengt (Van den Broeke et al. 2014 TSG).

Interview met Maurice Bom en Marc van der Pas, Huisartsen Ganzenhoef
Samen openden ze in 2015 een nieuwe praktijk midden in de Bijlmer. En ze besloten om het anders te doen, hun zorg anders te organiseren. Meer tijd voor patiënten en plezier in het werk zijn hierbij belangrijke uitgangs- punten geweest. “We hebben écht nagedacht over wat wij belangrijk vinden, wat voor dokter we willen zijn en waar we plezier uit halen”, aldus de oprichters Maurice Bom en Marc van der Pas. Nu hun nieuwe praktijk 1,5 jaar open is kunnen ze zeggen dat het werkt.

Interview met Allison Bruce (huisarts) en Els Annegarn (maatschappelijk werker Doras)
“Doordat Els hier zit kan ik heel eenvoudig en effectief verwijzen naar het sociaal-maatschappelijke aanbod in de wijk aldus Allison Bruce, huisarts in Amsterdam Noord. “De samenwerking levert mij zoveel op. Vroeger gebeurde het wel eens dat ik patiënten doorverwees naar maatschap- pelijk werk, geen idee had wat er daarna gebeurde en zes maanden later een ongelukkige patiënt terug zag. Nu bespreek ik met Els wat we een patiënt kunnen bieden en weet ik ook of het helpt. Ik krijg dan ook niet de patienten steeds terug op spreekuur met problemen die ik zelf niet kan oplossen.”

Interview met Vladan Ilic, huisarts
Bij binnenkomst valt gelijk op dat het er niet uitziet als een huisartsen- praktijk. We nemen plaats op twee comfortabele fauteuils, er zit geen bureau tussen de huisarts en patiënt in. Vladan Ilic vertelt dat hij heel bewust de afstand tussen de patiënt en huisarts wil verkleinen. Ooit begon hij te werken achter een groot bureau. Maar hij haalde steeds letterlijk een stuk verder van dat grote bureau af tot hij zich realiseerde dat het bureau niet meer nodig is, een bijzettafel voor de laptop is voldoende. Door het verkleinen van de afstand is een gelijkwaardigere relatie tussen hem en de patiënt gecreëerd.

Vanaf 1 januari 2017 verandert er een aantal zaken in de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). Hier leest u waar de veranderingen precies over gaan en wat u er zelf van kan merken. Amsterdammers waarvoor iets verandert worden hier persoonlijk over geïnformeerd door de gemeente. 

“Waarom vraagt de assistente zoveel?” of “Wat wordt er eigenlijk vergoed door de zorgverzekeraar?”. Twee van de vele vragen waarmee patiënten worstelen. Zij weten vaak niet, vooral in de achterstandswijken, hoe zij aan laagdrempelige medische informatie moeten komen en komen hiermee vaak bij de huisarts zelf terecht. 

De Hogeschool van Amsterdam deed met financiering van het AOF onderzoek naar de effecten van het wijkservicepunt (WSP). Het doel van het onderzoek was enerzijds om te kijken naar de meerwaarde van het wijkservicepunt voor de wijkbewoners en anderzijds naar de mogelijkheden om de zorgprofessionals te ontlasten met niet-medische vragen van patiënten. 

Helaas blijkt de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten problematisch. Vanuit een triage, door artsen of verpleegkundigen verricht tijdens de spreekuren van Dokters van de Wereld, wordt het regelmatig noodzakelijk geacht patiënten op relatief korte termijn naar een huisarts te verwijzen. 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam