aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Ouder worden gaat samen met vallen en opstaan. Bij 65-plussers bestaat echter regelmatig de angst om te vallen, wat voor grote problemen kan zorgen. Zij gaan niet meer wandelen, zelf boodschappen doen of ergens op visite, waardoor ze in een sociaal isolement terecht komen.

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad. Ouderen, inwoners met een lage opleiding of een laag inkomen en inwoners van niet-westerse afkomst zijn het minst positief over hun gezondheid. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, psychosociale problemen en overgewicht dan andere groepen. Het gebruik van tabak, alcohol en drugs is bij hen over het algemeen juist lager.  Inwoners van Nieuw-West, Noord en Zuidoost ervaren meer gezondheidsproblemen dan gemiddeld. Roken, alcohol- en drugsgebruik is juist hoger  in West, en alcoholgebruik ook in Centrum en Zuid. 

Heeft u alle declaraties voor 2017 al ingediend? Zijn uw gegevens nog steeds actueel? Voor de uitbetaling van de subsidiegelden en de jaarlijkse oproep om patiëntenaantallen door te geven is het van belang dat wij de juiste gegevens hebben en dat u de declaraties tijdig indient.

De afgelopen jaren hebben alle huisartsen in Amsterdam regelmatig informatie ontvangen van de Ouder- en Kindteams. Er zijn factsheets verspreid over wat de teams voor hen kunnen betekenen en elke huisarts heeft één contactpersoon met 06-nummer en (secure) e-mailadres.

Medisch Contact kopte onlangs ‘Arbeidsbelasting artsen dubbel zo groot’. Uit onderzoek van TNO en CBS bleek dat artsen door hun verantwoordelijkheid een moeilijker vak hebben. Niet alleen zegt ruim 90% van de artsen over te werken, het werk heeft ook een hoge moeilijkheidsgraad en emotionele zwaarte.  

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen. 

Het AOF organiseert samen met de ROHA en GAZO een nascholing 'Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening' voor praktijkondersteuners. Deze training bestaat uit twee dagdelen en wordt gegeven door Pharos. Kosten voor de training worden vergoed door het AOF.

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen.

Marianne Groen, voormalig AOF-projectleider, wil graag inventariseren of er interesse is bij huisartsen en praktijkmedewerkers voor een studiereis naar Ghana in februrai 2018. De reis duurt in principe elf dagen, van woensdag tot de volgende week zaterdag/zondag.

Over het belang van communicatie en contact met patiënten
Als zorgverlener heb je ervoor gekozen om anderen te helpen bij hun ziekte en lijden. Uiteraard zet jij je dagelijks in om dat zo goed mogelijk te doen. Maar hoe beleeft de patiënt dat proces eigenlijk? Wat is voor hem of haar belangrijk tijdens de behandeling? 

Veel zorgmedewerkers ervaren een toegenomen werkdruk en vragen zich af of hun werk nog wel leuk is. De sector heeft te maken met aanhouden- de reorganisaties, krappe budgetten en dreigende personeelstekorten. Hoe zorg je ervoor dat jij en je medewerkers toch geluk blijven vinden in hun werk en wat kun je er zelf aan doen? 

Het AOF fonds vergoedt de inzet van de tolkentelefoon voor alle huisartsenpraktijken in Amsterdam. Maar wanneer is het noodzakelijk om een professionele tolk in te zetten? KNMG ontwikkelde een beoordelingsschema.  

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam