aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Zorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Op de website huisarts-migrant is er voor praktijkondersteuners veel informatie en materiaal die hen hierbij kunnen ondersteunen. Chronische ziekten komen aan bod, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en COPD.

Op 15 mei is de islamitische vastenmaand Ramadan gestart. Voor sommige groepen kan deze periode nadelig zijn voor de gezondheid. Patiënten met diabetes of problemen met hart- en bloedvaten lopen gezondheidsrisico's door het nuttigen van grote maaltijden ’s nachts.

Krijgt u ook regelmatig van patiënten vragen over de zorgverzekering?
ZN heeft daarom samen met Leer Zelf Online, Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Zorgverzekeringslijn een webste ontwikkeld. Op deze website wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de basisverzekering werkt. Zeer geschikt voor mensen met beperkte gezondheids- en taalvaardigheden. Ook in het Engels beschikbaar! 

Grotere letters, korte filmpjes, gesproken teksten. De mogelijkheden van eHealth zijn talrijk. Zeker voor laagopgeleiden, waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Maar veel eHealth-applicaties en websites zijn te ingewikkeld en de terughoudendheid onder zorgprofessionals is groot. “Er blijven zo kansen liggen”, stellen Robbert van Bokhoven en Chandra Verstappen van Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.

Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige, waarin vrouwen hun vragen of gezondheidsklachten voor kunnen leggen. Indien nodig verwijst de GGD-verpleegkundige de vrouw naar een - bij het project betrokken - medisch specialist, zoals een gynaecoloog.

Na 4 jaar met veel plezier te hebben gewerkt als projectleider bij het AOF, neem ik op 22 maart afscheid. Ik ga een nieuwe uitdaging aan bij Twynstra Gudde als adviseur in de zorg. 

Het AOF wil huisartsen die hun werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten. 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (25 mei 2018) wordt nog strenger toegezien op het gebruik van veilige communicatie. Dit gaat zowel om communicatie met de patiënt als communicatie tussen zorgverleners.

De gemeente Amsterdam ontwikkelt verschillende middelen om Amsterdammers te informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze middelen zijn te gebruiken in de communicatie naar Amsterdammers. Maak hier vooral gebruik van. 

Bij zwangerschap spelen medische, maar ook niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden en/of psychosociale problematiek, bij  kwetsbare vrouwen een belangrijke rol. Samenwerking tussen de huisarts en de verloskundige bij kwetsbare zwangeren zorgt voor voorkoming of vroege signalering van mogelijke problemen. Goede onderlinge contacten, korte lijnen en het delen van de kennis vanuit beide disciplines leidt tot betere geboortezorg. 

Het AOF vindt het belangrijk dat alle huisartsen in Amsterdam gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor álle patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook als uw huisartsenpraktijk niet lid is van het AOF kunt u dus toch gebruik maken van de financiële regeling van het fonds. Het AOF fonds heeft een contract met Concorde en TVCN afgesloten. Lees hieronder hoe u gebruik kunt maken van deze diensten. 

De KNMP-documentaire 'Kunt u dat even uitleggen?' geeft een kijkje in de dagelijkse bezigheden van enkele laaggeletterden en laat zien hoe hun medicijngebruik in gevaar komt doordat ze gezondheidsinformatie niet begrijpen. Ook zorgverleners (apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige) vertellen over hun ervaringen.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam