aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Zoals eerder te lezen was, gaat er vanaf 2019 financieel veel veranderen voor het AOF. De afgelopen jaren is er door de Nza gekozen om meer geld via het inschrijftarief voor huisartsen met achterstandspatiënten beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd gaat er minder geld naar het AOF.

In vervolg op de eerdere studiereizen organiseren Shouf Shouf Marokko en Marianne Groen wederom een studiereis naar Marokko voor (huis)artsen en praktijkondersteuners. De studiereis vindt plaats in juni 2019, van zondag tot zondag.

Het AOF zoekt voor haar bestuur een voorzitter. Als voorzitter ben je zichtbaar voor huisartsen in achterstandswijken en voor het netwerk hieromheen zoals de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en andere beleidsmakers. Je hebt het vermogen om initiatieven verder te brengen en te faciliteren. Daarnaast ben je in staat om huisartsen te enthousiasmeren initiatieven te starten. De rol en positie van de huisarts in de achterstandswijken ken je goed. Deze positie weet je goed op de agenda te brengen en te houden bij partners in de stad.

Het 4D-model is ontwikkeld door twee huisartsen in de wijk Overvecht in Utrecht. Zij kregen veel mensen in hun spreekkamer, die naast lichamelijke klachten ook kampten met schulden, eenzaamheid, werkloosheid en andere sociaal-maatschappelijke problemen. Als een medische benadering niet voldoende hielp, gaf dit een hoge werkbelasting en frustratie. Mensen kwamen terug, klachten bleven bestaan. Dat moest anders. Maar hoe?

De verdeling van de achterstandsgelden gaat grondig gewijzigd worden. Dit heeft mogelijk consequenties voor jouw praktijk. Tegelijkertijd heeft dit ook gevolgen voor het AOF. Deze nieuwe verdeling van middelen wordt per 1 januari 2019 ingevoerd. 

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseert Dokters van de Wereld een expertmeeting met als thema: Toegang tot de sexuele reproductieve gezondheidszorg voor ongedocumenteerde vrouwen.

Afgelopen maand heeft de Wetenschapelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een stevig rapport uitgebracht over de gezondheidsverschillen in Nederland. Deze waren er al, zijn er nog steeds en hoewel er van alles geprobeerd is, is dit verschil gelijk gebleven. Een andere aanpak is nodig. 

Wat is Positieve Gezondheid eigenlijk en wat kun je ermee? De regionale ondersteuningsstructuur Reos heeft een aantal ervaringen en inzichten van zorgverleners en adviseurs gebundeld in een e-book 'Next step in Positieve Gezondheid'.

Het is weer oktober, de maand waarin met een positieve aanpak het stoppen met roken wordt aangemoedigd. Dat deze methode goede resultaten boekt, blijkt uit onderzoek van het AMC.

GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht en Pharos hebben een website gemaakt met informatie over gezondheid en gezondheidszorg in Nederland voor mensen uit Syrië en Eritrea. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. 1e paragraaf

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert de Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem in de wachtkamer. De stichting heeft hiervoor allerlei materiaal ontwikkeld, zoals animatiefilmpjes die op monitors in de wachtkamer kunnen worden afgespeeld. 

Dat de assistent de ruggengraat van de huisartspraktijk is werd tijdens de opening door huisarts Bart Meijman direct onderstreept. Een dag van én voor de assistent is dus helemaal op z’n plaats en een mooi moment om al deze hardwerkende mensen in het zonnetje te zetten. 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam