Nuttige links                

Arts Portaal heeft als doel de beste informatie en meest handige links te bundelen zodat je alleen nog maar hoeft te klikken. Op Arts Portaal tref je een ook de themapagina Migrant met heel veel nutige informatie over verschillende onderwerpen.   

Op deze pagina van de Pharos website staan verschillende onderwerpen op eenvoudige wijze uitgelegd zoals een folder over mondzorg, factsheet gezondheidszorg aan asielzoekers in Nederland, antibiotoca in Nederland en nog veel meer. 

 

Elaa wil dat professionals en organisaties in het zorgveld en het sociale domein optimaal samenwerken zodat er meer samenhang en hogere kwaliteit van zorg is in de buurt. Met de kennis die ze hebben over stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg zijn ze dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwing te stimuleren. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg in de buurt waarover zowel de patiënt als de zorgverlener tevreden is. Elaa richt hierbij voornamelijk op de kwetsbare inwoners van Amsterdam en Almere.

Pharos voerde een verkennend onderzoek uit onder een aantal Eritrese vrouwen en mannen en professionals in geboortezorgketen naar aanleiding van signalen over seksueel geweld, sexueel misbruik, beperkt anticonceptie gebruik en hoge incidentie van abortussen, vrouwelijke genitale verminking (vgv) en onvoldoende gebruik van de geboortezorg. Het onderzoek richtte zich op de periode van zwangerschap, geboorte en periode net na de bevalling.

Op de facebookpagina van Syriërs Gezond , Opgroeien in Nederland en Eritreeërs gezond helpen Syriërs en Eritreeërs hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen: voorlichting in twee talen, en de mogelijkheid om vragen te stellen in Arabisch en Tigrinya. Alle info is gebundeld op Gezond in Nederland, met ook een pagina over Opgroeien in Nederland (opvoeding)

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. Ieder stadsdeel kan opgedeeld zijn in verschillende wijken (zie flyer sociale wijkteams). Iedere wijk heeft een eigen sociale wijkteam. Een sociaal wijkteam bestaat uit vier onderdelen/teams:

De Huisartsenkring Amsterdam is de belangenvereniging van alle Amsterdamse en Almeerse huisartsen, die zowel binnen als buiten Amsterdam gezien wordt als een professionele vereniging met gezaghebbende standpunten.

Speciaal voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers in contact komen of verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, heeft Pharos eenvoudige voorlichtingsmaterialen ontwikkeld: de Module Gezond Inburgeren. Op verschillende manieren worden onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg, (zelf)zorg, ziekte, opvoeding en integratie gekoppeld aan taalverwerving en kennis over de Nederlandse samenleving. Het doel: informeren over hoe de zorg in Nederland in elkaar zit, handvatten geven over een gezond(ere) leefstijl en op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal bijbrengen. Video’s zijn te bekijken via het Pharos kanaal op Youtube

Voor mensen met een laag inkomen is 'Pak je kans' van de gemeente Amsterdam een handig hulpmiddel. Op deze website staan verschillende voorzieningen die kunnen helpen. 

Stichting PaTz (Palliatieve Thuiszorg) is eind 2012 opgericht om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken. Het PaTz initiatief is een 'bottom-up' ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroeps- organisaties ondersteund. Daarom hebben PalHAG/NHG en V&VN zitting in het bestuur.

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. De expertise van Pharos richt zich op: het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen; het verminderen van gezondheidsverschillen die bestaan tussen diverse groepen mensen. Pharos richt zich op de hele gezondheidszorg en op alle terreinen die voor het gezondheidsbeleid van belang zijn.

De Protect vragen zijn te gebruiken door professionals als begeleiders zonder een zorg achtergrond, die werken met statushouders in de gemeenten. Het doel is in een vroeg stadium spreken met de statushouder over psychische klachten aan de hand van deze vragen. En met de wetenschap dat vluchtelingen hier niet makkelijk uit zichzelf over spreken, terwijl we weten dat het risico op het ontwikkelen van psychische problematiek verhoogd is. Daarom is dit een nuttig en bruikbaar hulpmiddel.

Steffie.nl is een webiste waarop moeilijke dingen makkelijk worden uitgelegd. Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, hoe je gezonde keuzes maakt en wat het ondersteuningsplan is.

Op deze website wordt de basisverzekering eenvoudig uitgelegd in het Nederlands, Engels, Tigrinya en Arabisch. Wat is een eigen risico en een eigen bijdrage en wanneer kan je zorgtoeslag krijgen. Zo leer je waar je op moet letten bij jouw zorgverzekering en welke zorgkosten door jou of door de zorgverzekeraar worden betaald.

Verwijswijzer Amsterdam biedt informatie hoe u voor aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen verder moet. Door op een onderwerp te klikken, kunt u de uitgebreide uitleg bekijken. Deze website is bedoeld voor alle inwoners, huisartsen, praktijkondersteuners en dokters- assistentes van Amsterdam.

Op zoek naar filmpjes voor in de wachtkamer? Zie onderstaande links voor gratis te gebruiken films. In onderstaande selectie is specifiek aandacht voor filmpjes die relevant zijn voor patiënten in achterstandswijken.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam