AOF save the date

 

 

  aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Marianne Groen, voormalig AOF-projectleider, wil graag inventariseren of er interesse is bij huisartsen en praktijkmedewerkers voor een studiereis naar Ghana in februrai 2018. De reis duurt in principe elf dagen, van woensdag tot de volgende week zaterdag/zondag.

Over het belang van communicatie en contact met patiënten
Als zorgverlener heb je ervoor gekozen om anderen te helpen bij hun ziekte en lijden. Uiteraard zet jij je dagelijks in om dat zo goed mogelijk te doen. Maar hoe beleeft de patiënt dat proces eigenlijk? Wat is voor hem of haar belangrijk tijdens de behandeling? 

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is het AOF bureau slecht bereikbaar. Het is daarom aan te raden uw declaraties uiterlijk 7 juli in te dienen zodat wij die nog op tijd kunnen verwerken.

In de huisartsenpraktijk krijgen we steeds meer te maken met patiënten van diverse levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Met behulp van korte casussen en foto’s van rituelen rond sterven en dood in diverse religies en culturen (buitenkant) wordt de beleving van gezondheid en ziekte, leven en dood (binnenkant) inzichtelijk gemaakt. Zo komen cultuurspecifieke wensen en behoeften in de laatste levensfase in beeld.

Veel zorgmedewerkers ervaren een toegenomen werkdruk en vragen zich af of hun werk nog wel leuk is. De sector heeft te maken met aanhouden- de reorganisaties, krappe budgetten en dreigende personeelstekorten. Hoe zorg je ervoor dat jij en je medewerkers toch geluk blijven vinden in hun werk en wat kun je er zelf aan doen? 

Het AOF fonds vergoedt de inzet van de tolkentelefoon voor alle huisartsenpraktijken in Amsterdam. Maar wanneer is het noodzakelijk om een professionele tolk in te zetten? KNMG ontwikkelde een beoordelingsschema.  

De stuurgroep van de Achterstandsfondsen zoekt een huisarts die zich de komende jaren wil inzetten voor de toekomst van de zorg in achterstands- wijken en de aandacht voor achterstandsproblematiek op de politieke en bestuurlijke agenda’s plaatst en voortbouwt.

SIGRA biedt u graag de Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen aan. Hiermee kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video’s, basiskennis opdoen over wat ‘Niet zichtbare beperkingen’ zijn en leren hoe je hiermee in je communicatie rekening kunt houden. Denk hierbij aan beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme. 

Het ministerie van VWS heeft onlangs besloten het gebruik van de tolkentelefoon voor specifieke groepen tijdelijk te vergoeden. Zie de berichtgeving van de LHV. Het AOF vindt het echter belangrijk dat alle huisartsen in Amsterdam gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor álle patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook als uw huisartsenpraktijk niet lid is van het AOF kunt u dus toch gebruik maken van de financiële regeling van het fonds.

Maar liefst 90 huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes bezochten dinsdag 16 mei het toneelstuk 'Niet meer zonder jou', van ZINA. In 1,5 uur werd iedereen meegenomen in openlijke gevoerde strijd tussen een islamitische moeder en verwesterde dochter. Na afloop volgde een debat, onder leiding van Marith Volp over de gevolgen van deze problematiek in de huisartsenpraktijk.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam