nog 15 plaatsen  

   THEATERVOORSTELLING

   'Niet meer zonder jou'

 
    lees meer of aanmelden

  
  aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Vanaf heden kunt u als huisarts of praktijkondersteuner in Amsterdam ook bij Concorde terecht met tolkaanvragen voor anderstaligen zonder zorgnummer. De rekening voor deze tolkdiensten wordt door Concorde naar het AOF gestuurd.

Interview met Maurice Bom en Marc van der Pas, Huisartsen Ganzenhoef
Samen openden ze in 2015 een nieuwe praktijk midden in de Bijlmer. En ze besloten om het anders te doen, hun zorg anders te organiseren. Meer tijd voor patiënten en plezier in het werk zijn hierbij belangrijke uitgangs- punten geweest. “We hebben écht nagedacht over wat wij belangrijk vinden, wat voor dokter we willen zijn en waar we plezier uit halen”, aldus de oprichters Maurice Bom en Marc van der Pas. Nu hun nieuwe praktijk 1,5 jaar open is kunnen ze zeggen dat het werkt.

Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit? Op 2 februari was de bijeenkomst ‘Zorg om Zorg in Nederland’. Daar hebben de Achterstandsfondsen samen met het programma Alles is gezondheid... aandacht gevraagd voor de toekomst van huisartsenzorg in achterstandswijken. Op donderdag
12 oktober is het vervolg!

Interview met Allison Bruce (huisarts) en Els Annegarn (maatschappelijk werker Doras)
“Doordat Els hier zit kan ik heel eenvoudig en effectief verwijzen naar het sociaal-maatschappelijke aanbod in de wijk aldus Allison Bruce, huisarts in Amsterdam Noord. “De samenwerking levert mij zoveel op. Vroeger gebeurde het wel eens dat ik patiënten doorverwees naar maatschap- pelijk werk, geen idee had wat er daarna gebeurde en zes maanden later een ongelukkige patiënt terug zag. Nu bespreek ik met Els wat we een patiënt kunnen bieden en weet ik ook of het helpt. Ik krijg dan ook niet de patienten steeds terug op spreekuur met problemen die ik zelf niet kan oplossen.”

Heb je als huisarts vaak het gevoel dat je achter de feiten aanloopt? Heb je regelmatig het idee dat je de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar kom je er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wil je inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden?

Wat kun je als huisarts en apotheker doen? 
Apothekers en huisartsen uit Amsterdam Oost gaan samen aan de slag om de therapietrouw onder laaggeletterden te verbeteren. Onlangs trainde Pharos vijftien huisartsen en apothekers in FTO verband over dit onderwerp.

De feiten liggen er, maar wie doet er wat aan?
Bij huisartsen in achterstandswijken staat het water tot aan de lippen. Zij hebben te weinig tijd en middelen om hun patiënten goede zorg te kunnen bieden. Daardoor dreigen patiënten in achterstandswijken minder goede huisartsenzorg te krijgen dan patiënten in meer welgestelde wijken. De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek.

Naar aanleiding van het succes tijdens de AOF-dag 2016
In de huisartsenpraktijk krijgen we steeds meer te maken met patiënten van diverse levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Met behulp van korte casussen en foto’s van rituelen rond sterven en dood in diverse religies en culturen (buitenkant) wordt de beleving van gezondheid en ziekte, leven en dood (binnenkant) inzichtelijk gemaakt. Zo komen cultuurspecifieke wensen en behoeften in de laatste levensfase in beeld.

Heb je als huisarts vaak het gevoel dat je achter de feiten aanloopt? Heb je regelmatig het idee dat je de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar kom je er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wil je inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden?   

Interview met Vladan Ilic, huisarts
Bij binnenkomst valt gelijk op dat het er niet uitziet als een huisartsen- praktijk. We nemen plaats op twee comfortabele fauteuils, er zit geen bureau tussen de huisarts en patiënt in. Vladan Ilic vertelt dat hij heel bewust de afstand tussen de patiënt en huisarts wil verkleinen. Ooit begon hij te werken achter een groot bureau. Maar hij haalde steeds letterlijk een stuk verder van dat grote bureau af tot hij zich realiseerde dat het bureau niet meer nodig is, een bijzettafel voor de laptop is voldoende. Door het verkleinen van de afstand is een gelijkwaardigere relatie tussen hem en de patiënt gecreëerd.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam