aof nieuwsbrief button
Nieuws                

U herkent dit als huisarts vast: een patiënt blijft maar terug komen met pijn- of vermoeidheidsklachten en wil weten ‘waar dit vandaan komt’. De specialist uit het ziekenhuis stuurt in een kort bericht terug dat er ‘niets gevonden’ is. En u realiseert zich dat deze patiënt al heel lang zoekende is. Maar wat doe je hier mee? Wat bied je deze patiënt? 

In deze workshop voor huisartsen en praktijkondersteuners worden theoretische kennis én praktische handvatten gegeven voor het herkennen en omgaan met patiënten met een lichte verstandelijke beperking.

“Waarom vraagt de assistente zoveel?” of “Wat wordt er eigenlijk vergoed door de zorgverzekeraar?”. Twee van de vele vragen waarmee patiënten worstelen. Zij weten vaak niet, vooral in de achterstandswijken, hoe zij aan laagdrempelige medische informatie moeten komen en komen hiermee vaak bij de huisarts zelf terecht. 

Voor de uitbetaling van de subsidiegelden en de jaarlijkse oproep om patiëntenaantallen door te geven is het van belang dat wij van u de juiste gegevens hebben. Deze kunt u zelf aanpassen op het besloten deel van de AOF-website. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens in ons systeem. Controleer deze dus af en toe, om te kijken of bijvoorbeeld praktijknaam, IBAN en e-mailadres nog juist staan vermeld. 

De Hogeschool van Amsterdam deed met financiering van het AOF onderzoek naar de effecten van het wijkservicepunt (WSP). Het doel van het onderzoek was enerzijds om te kijken naar de meerwaarde van het wijkservicepunt voor de wijkbewoners en anderzijds naar de mogelijkheden om de zorgprofessionals te ontlasten met niet-medische vragen van patiënten. 

Herkenbaar?
“Een patiënt kwam regelmatig bij mij met pijnklachten. Maar na een huisbezoek ontdekte ik dat er veel meer speelde, waaronder psychische problemen, maar ook problemen met geld en de kinderen. Waar begin je dan als huisarts? En waar houd je op? Ik ben geneigd om al die problemen op te willen lossen, maar ik voel ook dat ik dat niet altijd kan en wellicht ook niet volhoud.” – een huisarts uit Amsterdam Zuidoost.

Laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbare mensen hebben een slechtere gezondheid. Zij bevinden zich vaker in een achterstandssituatie met een opeenstapeling van problemen op het gebied van financiën, wonen, werken, sociale contacten, opvoeding, verslaving én psychische en lichamelijke gezondheid. Goede huisartsenzorg maakt voor deze patiënten het verschil.

Helaas blijkt de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten problematisch. Vanuit een triage, door artsen of verpleegkundigen verricht tijdens de spreekuren van Dokters van de Wereld, wordt het regelmatig noodzakelijk geacht patiënten op relatief korte termijn naar een huisarts te verwijzen. 

“Waarom heb ik dit niet eerder geweten?” zei een van de huisartsen achteraf, “er is echt een wereld voor me open gegaan”.
In de Pijp (Zuid), De Banne (Noord) en Osdorp (Nieuw West) stapten de afgelopen weken ruim 45 huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes op de fiets om het sociaal maatschappelijke aanbod in hun buurt (beter) te leren kennen. 

In Nederland verblijven naar schatting rond de 100.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden). Deze mensen ervaren vaak drempels bij de toegang tot de gezondheidszorg. Johannes Wier Stichting ontwikkelde een e-learning cursus voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met ongedocumenteerde patiënten.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam