AOF save the date

 

 

  aof nieuwsbrief button
                 
Nieuws

               

Medisch Contact kopte onlangs ‘Arbeidsbelasting artsen dubbel zo groot’. Uit onderzoek van TNO en CBS bleek dat artsen door hun verantwoordelijkheid een moeilijker vak hebben. Niet alleen zegt ruim 90% van de artsen over te werken, het werk heeft ook een hoge moeilijkheidsgraad en emotionele zwaarte.  

Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat het werk van huisartsen in meerdere opzichten complexer is geworden en de werkdruk vaak als hoog wordt ervaren. Het AOF wil huisartsen die de werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je te kunnen helpen om je werkplezier te vergroten. 

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen. 

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in achterstandswijken eruit?
Graag nodigen de Achterstandsfondsen in samenwerking met het programma Alles is Gezondheid… u uit voor de tweede editie van Zorg om zorg in Nederland. Op 12 oktober peilen we met huisartsen, koepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars de stand van zaken en bekijken we welke acties nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het AOF organiseert samen met de ROHA en GAZO een nascholing 'Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening' voor praktijkondersteuners. Deze training bestaat uit twee dagdelen en wordt gegeven door Pharos. Kosten voor de training worden vergoed door het AOF.

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen.

Marianne Groen, voormalig AOF-projectleider, wil graag inventariseren of er interesse is bij huisartsen en praktijkmedewerkers voor een studiereis naar Ghana in februrai 2018. De reis duurt in principe elf dagen, van woensdag tot de volgende week zaterdag/zondag.

Over het belang van communicatie en contact met patiënten
Als zorgverlener heb je ervoor gekozen om anderen te helpen bij hun ziekte en lijden. Uiteraard zet jij je dagelijks in om dat zo goed mogelijk te doen. Maar hoe beleeft de patiënt dat proces eigenlijk? Wat is voor hem of haar belangrijk tijdens de behandeling? 

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is het AOF bureau slecht bereikbaar. Het is daarom aan te raden uw declaraties uiterlijk 7 juli in te dienen zodat wij die nog op tijd kunnen verwerken.

In de huisartsenpraktijk krijgen we steeds meer te maken met patiënten van diverse levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Met behulp van korte casussen en foto’s van rituelen rond sterven en dood in diverse religies en culturen (buitenkant) wordt de beleving van gezondheid en ziekte, leven en dood (binnenkant) inzichtelijk gemaakt. Zo komen cultuurspecifieke wensen en behoeften in de laatste levensfase in beeld.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam