aof nieuwsbrief button
Nieuws                
                 

De feiten liggen er, maar wie doet er wat aan?
Bij huisartsen in achterstandswijken staat het water tot aan de lippen. Zij hebben te weinig tijd en middelen om hun patiënten goede zorg te kunnen bieden. Daardoor dreigen patiënten in achterstandswijken minder goede huisartsenzorg te krijgen dan patiënten in meer welgestelde wijken. De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek.

Naar aanleiding van het succes tijdens de AOF-dag 2016
In de huisartsenpraktijk krijgen we steeds meer te maken met patiënten van diverse levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Met behulp van korte casussen en foto’s van rituelen rond sterven en dood in diverse religies en culturen (buitenkant) wordt de beleving van gezondheid en ziekte, leven en dood (binnenkant) inzichtelijk gemaakt. Zo komen cultuurspecifieke wensen en behoeften in de laatste levensfase in beeld.

Heb je als huisarts vaak het gevoel dat je achter de feiten aanloopt? Heb je regelmatig het idee dat je de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar kom je er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wil je inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden?   

Interview met Vladan Ilic, huisarts
Bij binnenkomst valt gelijk op dat het er niet uitziet als een huisartsen- praktijk. We nemen plaats op twee comfortabele fauteuils, er zit geen bureau tussen de huisarts en patiënt in. Vladan Ilic vertelt dat hij heel bewust de afstand tussen de patiënt en huisarts wil verkleinen. Ooit begon hij te werken achter een groot bureau. Maar hij haalde steeds letterlijk een stuk verder van dat grote bureau af tot hij zich realiseerde dat het bureau niet meer nodig is, een bijzettafel voor de laptop is voldoende. Door het verkleinen van de afstand is een gelijkwaardigere relatie tussen hem en de patiënt gecreëerd.

In samenwerking met het Programma Alles is gezondheid nodigen de Achterstandsfondsen u uit voor de bijeenkomst van huisartsen in achterstandswijken, huisartsenkoepels en -organisaties, overheid en zorgverzekeraars over de toekomst van zorg in achterstandswijken en de voorwaarden voor gedegen eerstelijnszorg. Wij informeren u hieronder over het programma en de locatie.

Sinds 1 januari 2017 heeft het CAK een aantal taken overgenomen van Zorginstituut Nederland. Het gaat om regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regelingen wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling.

In samenwerking met het Programma Alles is gezondheid nodigen de Achterstandsfondsen u uit voor de bijeenkomst van huisartsen in achterstandswijken, huisartsenkoepels en -organisaties, overheid en zorgverzekeraars over de toekomst van zorg in achterstandswijken en de voorwaarden voor gedegen eerstelijnszorg. Wij informeren u hieronder over het programma en de locatie.  

Vanaf 1 januari 2017 verandert er een aantal zaken in de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). Hier leest u waar de veranderingen precies over gaan en wat u er zelf van kan merken. Amsterdammers waarvoor iets verandert worden hier persoonlijk over geïnformeerd door de gemeente. 

Heb jij vaak het gevoel zaken nooit echt te kunnen afmaken? Als zorgverlener zitten je dagen vol, je moet zoveel mogelijk patiënten zien elke dag. Eigenlijk is er nooit echt genoeg tijd om individueel aandacht te besteden aan je patiënten. Je hebt vaak het gevoel dat je alles alleen moet doen en je krijgt weinig steun uit het werkveld.

U herkent dit als huisarts vast: een patiënt blijft maar terug komen met pijn- of vermoeidheidsklachten en wil weten ‘waar dit vandaan komt’. De specialist uit het ziekenhuis stuurt in een kort bericht terug dat er ‘niets gevonden’ is. En u realiseert zich dat deze patiënt al heel lang zoekende is. Maar wat doe je hier mee? Wat bied je deze patiënt? 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam