Achterstands Ondersteunings Fonds

voor huisartsenzorg in Amsterdamse en Almeerse achterstandswijken

Welkom bij het AOF

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden gescheiden van elkaar ingezet voor ondersteuning.

Ons aanbod richt zich op:

  • sociale maatschappelijke problematiek
  • taal- en cultuurbarrières
  • beperkte gezondheidsvaardigheden

Een gedeelte van het aanbod is specifiek voor Amsterdam. Daarnaast hebben Amsterdamse huisartsen de mogelijkheid om een projectidee in te dienen en hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.

Werk je in of met een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk en heb jij een idee voor een project dat aansluit bij onze doelen? Laat het ons weten! Download het projectformulier of mail voor meer informatie. Wil je gebruik maken het aanbod zoals hieronder beschreven? Neem dan contact met ons op!

Chiel Peters
Chiel PetersAOF-projectleiderc.peters@elaa.nl
06 420 64 321

Aanbod voor Amsterdam en Almere

Aanbod voor Amsterdam

Laatste nieuws

Nieuw AOF aanbod: het uurgesprek!

Zoals eerder aangekondigd is vanaf 2019 het ondersteuningsaanbod van het AOF gewijzigd. Veel zaken blijven ongewijzigd. De individuele ondersteuning met individuele...

Het gezicht van dementieonderzoek

‘Opgaan in de mist’ of ‘in je hersenen verdwalen’: het zijn zomaar een paar metaforen die mensen gebruiken als ze het over dementie hebben. Maar welke metaforen...

Interessant onderzoek – Beter omgaan met lage gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van gezondheid en ziekte. Van burgers wordt steeds meer...